Sirkülasyon Pompası Alım ve Montaj İşi.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca

Mersin Üniversitesi , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde bulunan sirkülasyon pompa alım ve montaj işi. Doğrudan Temin (22/d) usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin aşağıda verilen linkten dokümanı indirerek teklif mektubunu doldurmaları ve teklif mektubu ve eki tüm dokümanların her bir sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde yapiisleri@mersin.edu.tr adresine veya kapalı zarfta en geç 17 EKİM 2023 tarihi 17:00 a kadar Başkanlığımız Muhasebe Birimine tekliflerini sunmaları önemle rica olunur.

 


Dökümanları indirmek için tıklayın.


  • 2023-11-17 08:59:02
  • 342

Actual Notices