Kasis Yapım İşi.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca

Mersin Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi alt bölgesindeki yol (kontrol noktası-2) kasis yapılması işi. Doğrudan Temin (22/d) usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin aşağıda verilen linkten dokümanı indirerek teklif mektubunu doldurmaları ve teklif mektubu ve eki tüm dokümanların her bir sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde yapiisleri@mersin.edu.tr adresine veya kapalı zarfta en geç 18 EKİM 2023 tarihi 17:00 a kadar Başkanlığımız Muhasebe Birimine tekliflerini sunmaları önemle rica olunur.

 


Dökümanları indirmek için tıklayın.


  • 2023-10-16 11:33:48
  • 526

Actual Notices