MEÜ. Tece Lojman 3 ve 8 Numaralı Dairelerin Onarım İşi.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca MEÜ. TECE LOJMAN 3 VE 8 NUMARALI DAİRELERİN ONARIM İŞİ.Doğrudan Temin (22/d) usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin aşağıda verilen linkten dokümanı indirerek teklif mektubunu doldurmaları ve teklif mektubu ve eki tüm dokümanların her bir sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde yapiisleri@mersin.edu.tr adresine veya kapalı zarfta en geç 22 ŞUBAT 2023 tarihi SAAT 15:00’E kadar Başkanlığımız Muhasebe Birimine tekliflerini sunmaları önemle rica olunur.


Dokümanları indirmek için tıklayınız.


  • 2023-02-21 14:57:12
  • 342

Actual Notices