Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Slide background
Department of Contruction and Technical

Meü

Dokümanlar
Meitam Eitim Fakultesi Di Fakultesi ve Surekli Eitim merkez27032023092617.pdf
pdf
ME. U. Muhtelif inaat ve shhi tesisat tadilat ileri..pdf
pdf
8989Tp Dekanlk cat tamir baklm yapm ii.24032023155157.pdf
pdf
Uur Oral Kultur Merkezi A Salonu Asma Tavan ve Cat Onarm i..pdf
pdf
Universitemiz cevre sulamada kullanlmas amacyla ciftlikkoy kampusunde belirlenen iki noktasnda sondaj yaplmas ii. removed.pdf
pdf
MEU.DEVLET KONSERVATUVARI MUDURLUU CALIMA ODALARINDA KULLANILMAK UZERE NOTA SEHPASI ALINMASI ..pdf
pdf
elektrik sayac alm teklif ve artname21032023160148.pdf
pdf
970Shhi Tesisat Deposu yapm icin malzeme alm..pdf
pdf
Shhi Tesisat Deposu yapm icin malzeme alm..pdf
pdf
METAM Soutma GrubuChiller ve Kutuphane Daire Bakanlnda bulunan Salon ve Split Klimalarn Bakm ve Onarm ii..pdf
pdf
Ciftlikkoy Kampusu ana fosseptik cukurunda bulunan pompann bak.pdf
pdf
Universitemiz cevre sulama da kullanlmas kapsamnda gercekletirilecek sondaj calmas icin su varlnn tespit edilmesi amac ile zemin etut hizmeti alm ii..pdf
pdf
2291785-EK MUFU.xlsx
xlsx
MEU.Tp Vadisi stinat Yaps Yaplmas i..pdf
pdf
123456MEU.Tp Vadisi stinat Yaps Yaplmas i..pdf
pdf
MEU.Tp Vadisi stinat Yaps Yaplmas i.1.pdf
pdf
bakm onarm transit aracn bakm ve onarm icin malzeme alm..pdf
pdf
1970Di Hekimlii asansor yapm ii13032023100233.pdf
pdf
MEU DEPREM DENEYLER LABORATUVARI YAPILMASI .pdf
pdf
Di Hekimlii Fakultesi Onu Yolunun Otoparka Donuturulmesi i..pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu Konukevi-1 Asansorunun Bakm Ve10032023102820.pdf
pdf
Di Hekimlii Fakultesi Binas onune hastalar icin otopark yapl07032023165838.pdf
pdf
47 kalem malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz yeil alanlarnn bakmnda kullanlmak uzere Cim.pdf
pdf
Tece rektorluk konutu eitim fakultesi itfaiye uzerinde bulunan genleme tanklar membranlarnn deiimi ve makarna evi ve bin tonluk fosseptik motorlarn bakm ve onarmnda kullanlmak uzere mal alm.1.pdf
pdf
Tece rektorluk konutu eitim fakultesi itfaiye uzerinde bulunan genleme tanklar membranlarnn deiimi ve makarna evi ve bin tonluk fosseptik motorlarn bakm ve onarmnda kullanlmak uzere mal alm..pdf
pdf
MEU. REKTORLUK BNASI REKTOR DANIMANLARI ODASI TADLATLARI..pdf
pdf
Universitemiz bunyesinde bulunan 24 adet Asansorun bir yl boyunca periyodik bakm ve onarmlarnn yaplmas ii.pdf
pdf
Su Artma Sistemi Aktif Karbon Filtre UnitesiTers Osmoz Unitesi Ultraviyole Unitesi Alm..pdf
pdf
UNVERSTEMZ BUNYESNDE SIHHI TESSAT LERNN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK UZERE MALZEME ALIMI.pdf
pdf
2270727-traktor tamir.xlsx
xlsx
MEU. TECE LOJMAN 3 VE 8 NUMARALI DARELERN ONARIM ..pdf
pdf
15511UNVERSTEMZ BUNYESNDE SIHHI TESSAT LERNN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK UZERE MALZEME ALIMI.pdf
pdf
UNVERSTEMZ BUNYESNDE SIHHI TESSAT LERNN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK UZERE MALZEME ALIMI1.pdf
pdf
MEU.TEKNK BLMLER MESLEK YUKSEKOKULU BNA CEVRESNE SUS HAVUZU17022023135846.pdf
pdf
Masa Tadilat.pdf
pdf
Makarna Evi dalgc pompa ve Fen Edebiyat stma sistemi.pdf
pdf
Kampus ici yollara kasis yaplmas ii.13022023103513.pdf
pdf
Universitemiz Derin Kuyu ve Bahceler Sulama Binasnda Kullanlma13022023104623.pdf
pdf
Cim Tohumu Alm..pdf
pdf
Peyzaj sulama altyapsnn yapmnda kullanmak uzere malzeme al.pdf
pdf
Mimarlk ve Sosyal Bilimler Muhtelif ler.pdf
pdf
Minarlk Fakultesi ve Sosyal Bilimler Ens. Muhtelif Tadilatlar27012023145654.pdf
pdf
224994-Fotokopi mak. malzeme.xlsx
xlsx
Telefon santral parca deiimi..pdf
pdf
01Tp Fakultesi naat Malzemesi Alm.pdf
pdf
Meu. Rektorluk Binas Rektor Yardmcs Odas Parke Taklmas .pdf
pdf
Spor Bilimleri Fakultesi Soutma Grubu Bakm ve Onarm i.pdf
pdf
Dalgc Pompa Kablo1.pdf
pdf
Dalgc Pompa Kablo.pdf
pdf
sulama altyaps yenileme malzemesi.pdf
pdf
70eski motor pompa binasnn tanmas ii09012023113016.pdf
pdf
derin kuyu kablo arzas.pdf
pdf
Meski Su Sayac Montaj ve Vana Demontaj Montaj i.06012023092427.pdf
pdf
asansor bakm onarm.pdf
pdf
2228585-koruge boru.xlsx
xlsx
Ford Transit Marka Aracn Muayene Sonucunda Eksikliklerin Gideri22122022162048.pdf
pdf
2220477-kartal tamir.xlsx
xlsx
Tp Fakultesi Dekanl Su Yaltm leri20122022100010.pdf
pdf
Amfi Tiyatro Terfi stasyonu arzalanan pompann bakm ve onarm.pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde Kullanlmak Uzere Aydnlatma Malzemeler20122022170531.pdf
pdf
Universitemiz Bin Tonluk Makarna Evi ve Amfi Tiyatro Terfi istasyonlarnda foseptik cukurlarna pis su drenaj sisteminde kullanlmak uzere dalgc pompa alm..pdf
pdf
Ciftlikkoy Kampusu 1000 Tonluk Fosseptik Cukurunda Arzalanan Po20122022164747.pdf
pdf
tadilat ve bakm19122022142921.pdf
pdf
Spor Bilimleri Akademisi VRF sistemin elektrik alterinde meydana gelen arzasnda kullanlmak uzere pako alter alm..pdf
pdf
SRKULASYON POMPASI.pdf
pdf
Universitemiz Buyuk Makinas JCB3X Marka Kepcenin Motor Rektefiye Tamirinin Yaplmas i..pdf
pdf
Universitemiz KazanBrulur ve Klimalarn Bakm ve Onarm i.12122022152338.pdf
pdf
Derinkuyudan bin tonluk depoya su basan motorlarn arzasnn giderilmesi ve iki adet motorun genel bakmnn yaplmas ii..pdf
pdf
UNVERSTE 2.NOLU SPOR SALONU PERSONEL FTNESS SALONU GRNE SACAK YAPILMASI .pdf
pdf
Turizm Fakultesi su basan pompa sistemi genleme tank mebrann.pdf
pdf
2 NOLU FTNESS09122022155352.pdf
pdf
yapm ii.pdf
pdf
Duvar Tipi Split Klima.pdf
pdf
Universitemiz 1000 tonluk icme suyu deposu klorlar depolama ama06122022093841.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu Makarna evi karsnda bulunan fosseptik cukurunda bulunan arzal pis su motorunun bakm ve onarm ii..pdf
pdf
Arzalanan Otomatik Kaplarn Bakm ve Onarmnn Yaplmas..pdf
pdf
Fare zehri alm28112022110538.pdf
pdf
Universitemiz tfaiye Binas arkasnda bulunan deponun Teknofest alan olarak kullanlabilmesi icin elektrik alt yapsnn hazrlanmasnda kullanlmas icin malzeme alm..pdf
pdf
13302Universitemiz tfaiye Binas arkasnda bulunan deponun Teknofest alan olarak kullanlabilmesi icin elektrik alt yapsnn hazrlanmasnda kullanlmas icin malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Fen Edebiyat Tp ktisat Turizm ve Yabanc Diller MYO Muhtelif Tadilat leri..pdf
pdf
Yangn tuplerinin bakm ve dolumu ii..pdf
pdf
Ciftlikkoy Kampusu Cumhuriyet Meydan Sus Havuzu Pompa ve Elektrik panosu alm ii montaj dahil..pdf
pdf
ME.U. Kapal Spor Salonu Catsnn Branda ile Kapatlmas i..pdf
pdf
13 mm Islak Zemin Kap Menteesi Krom Kapl.pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde Kullanlmak Uzere Malzeme Alm..pdf
pdf
Spor Bilimleri Fakultesi Kapal Spor Salonu Oda Bolunme Tadilat.pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde ve Hayvan Barnanda Kullanlmak Uzere Mal Alm.pdf
pdf
Erdemli Yapm ii..pdf
pdf
Universitemiz Hayvan Barna ve Salk Hizmetleri MYO Projeksiyon Cihazlarnda Kullanlmak Uzere Mal Alm..pdf
pdf
38Mersin Universitesi Salk Kultur ve Spor Daire Bakanl fosseptik cukurunda bulunan dalgc motorun bakm ve onarm.pdf
pdf
Universitemiz Ana Su Deposunda genleme tank membrannn deii.pdf
pdf
Universitemiz Temel Tp Bilimler Fakultesi Morg Unitesinde Bulun01112022114804.pdf
pdf
Universitemiz Salk Hizmetleri MYO projeksiyon cihazlarnda kul.pdf
pdf
KLORLAMA POMPASI BAKIM ONARIM.pdf
pdf
Universitemiz muhtelif yerlerde ceitli su ilerinin yaplmas ii..pdf
pdf
PSUVAR.pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde Kullanlmak Uzere Elektrik Malzemesi Alm i.pdf
pdf
Universitemiz Konukevi Asansorunun Arzasnn Giderilmesi cin Malzeme Alm.pdf
pdf
Universitemiz Eitim Fakultesi Yemekhane Asansorunun Eksik Olan Hidrolik Yann Tamamlanmas cin Asansor Hidrolik Ya Alm i..pdf
pdf
Universitemiz bunyesinde kullanlmak uzere hava kompresoru alm.pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde Kullanlmak Uzere Elektrik Malzemesi.pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanl fotokopilerinde kullanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
Tkal kanalizasyon sistemi aclma ii.pdf
pdf
2150108-motorsiklet malzeme.xlsx
xlsx
2155692-Kepce malzeme.xlsx
xlsx
2155745-HIZAR MOTORU MALZEME.xlsx
xlsx
12universitemiz denizcilik meslek yuksekokulu mutfanda kullanlmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
7070 demir sac profil alm teklifi.pdf
pdf
2150984-bmc malzeme alm.xlsx
xlsx
Universitemiz Yeniehir Kampusu Eczaclk ve Salk Hiz. MYO S20102022144309.pdf
pdf
1777.pdf
pdf
151515Teklif Mektubu Mal ve Hizmet AlmMersin Universitesi Rektorluk Binas Muhendislik Fakultesi Uur Oral Konferans Salonu Soutma gruplar ve Park ve Bahceler split klimalarn bakm ve onarmnn yaplmas ii..xlsx
xlsx
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu kucuk futbol sahas ve cevresinde bulunan arazinin sulanmasnda kullanmak amac ile 5 kalem malzeme alm..pdf
pdf
TECE DE YAANAN TEROR SALDIRISI SONUCUNDA OLUAN HASARLARIN ONARIM .pdf
pdf
MEU. ECZACILIK FAKULTES VE SALIK HZMETLER MESLEK YUKSEKOKULU TADLATI YAPIM ..pdf
pdf
UNVERSTEMZN ETM FAKULTES K ODANIN BOLUNMES VE DEPO YE07102022162301.pdf
pdf
letiim Fakultesi Konferans Salonu Soutma Grubunun Bakm Onarm i..pdf
pdf
121212UNVERSTEMZN ETM FAKULTES K ODANIN BOLUNMES VE DEPO YE07102022162301.pdf
pdf
2124487-traktor muayene icin tamir.xlsx
xlsx
Tp Fakultesi Morg Unitelerinin Bakm ve Onarmnn yaplmas..pdf
pdf
Derin kuyu Ana fosseptik Makarna evi ve terfi istasyonunda dalgc motorlarn yerinden ckarlmas ve takrardan yerine taklmas ii..pdf
pdf
Dalgc Pompa.pdf
pdf
Klima bakm onarm.pdf
pdf
Pis su drenaj pompas sisteminin bakm ve onarm.pdf
pdf
Fan-coil tesisat malzeme alm..pdf
pdf
15 kk ktisadi ve dari Bilimler Fakultesi Dekanlk Binas Arzalanan.pdf
pdf
ktisadi ve dari Bilimler Fakultesi Binas Arzalanan Otomatik.pdf
pdf
ME.U. FEN-EDEBYAT FAKULTES VE TOPLUM BLMLER FAKULTES DEKANLIK BNASI TADLATI ..pdf
pdf
2555Universitemiz Ciftlikoy Yeniehir ve Tece kampusu genel aydnlatma ihtiyaclarnda kullanlmak uzere mal alm ii..pdf
pdf
Kampus ci dari Ofislerin Tadilatnn Yaplmas i1.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikoy Yeniehir ve Tece kampusu genel aydnlatma ihtiyaclarnda kullanlmak uzere mal alm ii..pdf
pdf
Rektorluk asansor kuru tip aku alm..pdf
pdf
KAPI MENTEES.pdf
pdf
Asansor Fotoseli15092022112111.pdf
pdf
ZAMAN ROLES14092022132516.pdf
pdf
Sulama kamyonu malzeme alm..pdf
pdf
Teklif Mektubu Mal ve Hizmet AlmMersin Universitesi Rektorluk binamz asansorunde kullanlmak uzere bakmsz kuru tip aku alm ii..xlsx
xlsx
Mimarlk Fakultesi Girii otomatik kapsnn krlan camlarnn yenilenme ii.pdf
pdf
Tp Fakultesi Dekanl Temel TP Bilimler Laboratuarnn aluminyum kap camlarnn siyah folyo ile kaplanmas ii. Toplam 4 adet cift kanatl aluminyum kap cam. 12 m2.pdf
pdf
Teklif Mektubu Mal ve Hizmet Alm Nevit Kodall Oda Muzii Merkezi Aluminyum Kap Tamiri.xlsx
xlsx
2060531-LASTK TAMR.xlsx
xlsx
Tp Fakultesi Dekanl Temel Tp Bilimler Laboratuarnn alumi.pdf
pdf
UUR ORAL KONFERANS SALONU CATISI SU YALITIMI VE FEN EDEBYAT FAKULTES A1 BLOK CETL TADLAT LER.pdf
pdf
shh tesisatlarn bakm ve onarm malzeme.pdf
pdf
Mersin Universitesi letiim Fakultesi Studyo Platformu Yapm .pdf
pdf
2086759- servis arac malzeme.xlsx
xlsx
depo otomsayonu kurulumu.pdf
pdf
Palmiye Krmz Bocei Alm.pdf
pdf
Universitemiz Muhendislik Fakultesi Uur Oral Konferans Salonu ve Rektorluk Binas Soutma Gruplar Bakm Onarm ii..pdf
pdf
bocek ilac alm..pdf
pdf
JCB3CX KEPCE.pdf
pdf
inaatmalzemesi.pdf
pdf
Yol Supurge Arac Malzeme Alm..pdf
pdf
Yeniehir Kampusu Kart.pdf
pdf
betonsistemfull.pdf
pdf
SSTEM1.pdf
pdf
konukevi sistem.pdf
pdf
Cim Traktoru Alm..pdf
pdf
2065109-Pick-up ford transit malzeme.xlsx
xlsx
UURORALKLMA.pdf
pdf
otomasyonsistem.pdf
pdf
A7 BLOK AMFiLERi ZEMiNi PVC KAPLAMA .pdf
pdf
betonsistem2.pdf
pdf
Universitemiz Okuma Salonuna Pencere Aclmas i Ve Teknik Bilimler Meslek Yuksekokulu Elektrik Laboratuvar Onarm i..pdf
pdf
Soutma Gruplar.pdf
pdf
2074476-Fen edb. E blok malzeme 01.xlsx
xlsx
2074429-Sulama kamyonu elektrik aksam.xlsx
xlsx
SODYUM HPOKLORT.pdf
pdf
2074745-Sulama kamyonu malzeme.xlsx
xlsx
2074476-Fen edb. E blok malzeme 1.xlsx
xlsx
Universitemiz Rektorluk Konutu Yamur Drenaj Bolarnn Termal Ka.pdf
pdf
Universitemiz Kampuslerinde kullanmak uzere 12 kalem shhi tesisat malzemesi alm..pdf
pdf
2074454-TAVAN ARMATURU.xlsx
xlsx
ETM FAKULTES VE BEDEN ETM FAKULTES KLMA BAKIM ONARIM.pdf
pdf
2074476-Fen edb. E blok malzeme.xlsx
xlsx
2060423-ilac motoru malzeme alm.xlsx
xlsx
2057195-Traktor lastik.xlsx
xlsx
207733-arac tamiri malzeme.xlsx
xlsx
2048969-KONUKEV BESLEME HATTI.xlsx
xlsx
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanl bunyesinde yaplacak ilerde kullanmak uzere 14 kalem malzeme alm..pdf
pdf
500 lt membran deiimi.pdf
pdf
2064450-led panel.xlsx
xlsx
JCB i makinas tamiri.pdf
pdf
Universitemiz bunyesinde kullanmak uzere 20 kalem malzeme alm..pdf
pdf
MEU. Rektorluk Binas Senato Odas Tadilat Yaplmas i.pdf
pdf
Tece Rektorluk Konutu bahce aydnlatma direi tamir ii..pdf
pdf
Universitemiz Bunyesinde Bulunan Klimalar cin kullanlmak uzer.pdf
pdf
Universitemiz 1000 Tonluk Foseptik Hatt Bakm Onarm ii..pdf
pdf
ilovepdf merged 10.pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanlnda bunyesinde yaplacak ilerde kullanmak uzere 14 kalem malzeme alm..pdf
pdf
14 kalem malzeme alm..pdf
pdf
Z 32 Kart Tamiri.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu icerisinde bulunan tkal kanalizasyonun aclarak genel temizliin yaplmas ii..pdf
pdf
Cal Trpan Alm..pdf
pdf
Universitemiz rektorluk ve hastane aras dahili hat gorumesinde.pdf
pdf
sistem merged son.pdf
pdf
Srt trpan alm..pdf
pdf
sistemson.pdf
pdf
Universitemiz Muhtelif yerlerde bulunan Klimalarn Tece Rektorluk Konutu kombi arzasnn tespiti bakm ve onarmn yaplp Bilgi lem Odasndaki klimalarn arzalarnn giderilmesi ii..pdf
pdf
Universitemiz PDR Merkezi ile Peyzaj ve Planlama ube Mudurluu Ofisinde bulunan Klimalarn Bakm Onarm i..pdf
pdf
ilovepdf merged 9.pdf
pdf
MERSN UNVERSTES RADYOSU VERC STASYONU BAKIM VE ONARIM .pdf
pdf
MEU. Di Hekimlii Fakultesi Depo Tadilat i ve Teknofest Arac.pdf
pdf
1977648-Hamarat yol supurme malzeme.xlsx
xlsx
Universitemiz Mimarlk Fakultesinde kullanmak uzere akm trafosu ve elektrik sayac alm ii..pdf
pdf
boyamalzemeleri.pdf
pdf
ilovepdf merged asansor.pdf
pdf
Universitemiz Carda bulunan iletmelere pompa alm..pdf
pdf
Universitemiz Muhendislik Fakultesi otomatik kap motor deiimi.pdf
pdf
Ciftlikkoy Kampusu dari ve Mali ler Daire Bakanl Orenci leri daire Bakanl Eitim Fakultesi ve Tp Fakultesi Tadilat leri..pdf
pdf
Universitemiz Merkez Ciftlikkoy Kampusunde yer alan rogar kapakl.pdf
pdf
1995112-Tanker malzeme alm.xlsx
xlsx
MUHENDSLK B BLOK LABORATUVAR TADLATLARI.pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanlnda bulunan bilgisayar parcalarnn yenilenmesi icin malzeme alm..pdf
pdf
Pis Su Pompalar Dalgc Pompalar ve Hidroforlarn Tamir ve Bakm i..pdf
pdf
hidrofor10052022120732.pdf
pdf
Universitemiz Turizm Fakultesi Mutfa LPG Balant Elemanlar alm ii.pdf
pdf
kalbo alm.pdf
pdf
Muhendislik Fakultesi kongrede kullanlacak malzeme..pdf
pdf
Hemirelik Fakultesi Tp Fakultesi foseptik hatlar pompa alm.pdf
pdf
1990825- HDROFOR ALIMI.xlsx
xlsx
1986932-Universitemiz 30 Yl Etkinlikleri Kapsamnda kullanlmak uzere elektrik malzemesi alm..xlsx
xlsx
Universitemiz Merkez KampusYeniehir Kampusu Tece Denizcilik Fakultesi ve Tece Rektorluk Konutunda bulunan yeil alanlarn sulamasnda kullanlmak amacyla malzeme alm.pdf
pdf
sistem1.pdf
pdf
MEU YENEHR KAMPUSU ANA CME SUYU HATTI TADLATI.pdf
pdf
Universitemiz birimlerinde ve internet altyap eksikliklerinin giderilmesinde kullanmak amac ile 11 kalem malzeme alm.1.pdf
pdf
ilovepdf merged sistem1.pdf
pdf
1960204-Nevit Kodall soutma gruplar.xlsx
xlsx
Boya ve pencere.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu genelinde kullanmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
ilovepdf merged sistem.pdf
pdf
Peyzaj ve Planlama ube Mudurluune malzeme alm..pdf
pdf
Mekanik Kartrc ve Hassas Terazi alm..pdf
pdf
Mekanik Kartrc ve Hassas Terazi Alm..pdf
pdf
Bitki lac.pdf
pdf
Universitemiz birimlerinde ve internet altyap eksikliklerinin giderilmesinde kullanmak amac ile 11 kalem malzeme alm..pdf
pdf
MEU. Mimarlk Fakultesi Ek Bina Cat Dilatasyon ve Onarm i..pdf
pdf
biyoistatistik son.pdf
pdf
biyoistatislik sistem.pdf
pdf
Universitemiz Peyzaj Planlama ube Mudurluunde bulunan kucuk i makinalarnda kullanmak uzere 61 kalem malzeme alm.pdf
pdf
Hemirelik Fakultesi Laboratuvar Tadilat Yaplmas i ile Tece.pdf
pdf
sva boya.pdf
pdf
Yol Bakm ve Onarm.pdf
pdf
Mersin Universitesi Ciftlikkoy Kampusu Muhtelif Tadilat leri.1.pdf
pdf
cat yaltm.pdf
pdf
Mersin Universitesi Ciftlikkoy Kampusu Muhtelif Tadilat leri..pdf
pdf
asma tavan panel.pdf
pdf
elektrik malzemesi alm.pdf
pdf
Pompa ve hidrofor alm..pdf
pdf
Konut Rekreasyon Malzeme Alm.pdf
pdf
jenerator bakim ve isletme talimati r1 2.doc
doc
1878852-tfaiye malzeme.xlsx
xlsx
fenedbsistem.pdf
pdf
Delinator Alm.pdf
pdf
BRM FYAT TEKLF MEKTUBU fened-birletirildi.pdf
pdf
Su Artma Cihaz ve Denge Tank.pdf
pdf
kalorifer kazani bakim isletme talimati.doc
doc
Fotoraf Panosu Alm..pdf
pdf
250 adet aluminyum asma tavan panel.pdf
pdf
MERSN UNVERSTES CFTLKKOY KAMPUSU CEVRE AYDINLATMASINDA KULLANMAK UZERE MALZEME ALIMI..pdf
pdf
79 - bakim onarim ve park bahce hizmet talimati 1.doc
doc
ME. U. Konservatuvar Binas Su Yaltm Tadilatlar..pdf
pdf
1886934-bmc rektefe.xlsx
xlsx
1886922-Yamaha Motorsiklet.xlsx
xlsx
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu Derinkuyu Sulama Suyu Pompalarnn Tek Katl Yap le Muhafaza Altna Alnmas i..pdf
pdf
1886950-bmc kaporta.xlsx
xlsx
1916795-Kepce tamiri icin malzeme.xlsx
xlsx
Kutuphanede bulunan salon tipi klimalarn bakm onarm ii..pdf
pdf
ME. U. SOSYAL BLMLER YUKSEKOKULU CATI ONARIM .pdf
pdf
1898115.pdf
pdf
1600 KVAALUMNYUM SARGILI HERMETK YALI TP TRANSFORMATOR.pdf
pdf
mimarlk ilan.pdf
pdf
1900266.pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanl idari ofisinde bulunan fotokopi makinelerinde kullanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Konukevi Binasnda hizmet vermekte olan asansorde kullanlmak uzere malzeme alm ii.1.pdf
pdf
Universitemiz ait Vadi Guvenlik noktas ve stant alannda kullanmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Konukevi Binasnda hizmet vermekte olan asansorde kullanlmak uzere malzeme alm ii.pdf
pdf
Universitemiz Konukevi Binasnda hizmet vermekte olan asansorde kullanlmak uzere malzeme alm ii..pdf
pdf
Universitemiz Merkezi Yemekhanede bulunan 2 adet kalorifer kazan ve brulorun bakm ve onarm ii..pdf
pdf
JENERATORSSTEM.pdf
pdf
JENERATORSSTEM-sayfalar-silindi.pdf
pdf
Universitemiz Turizm Fakultesi slami Bilimler ve Uur Oral Kultur Merkezi Soutma Gruplar Bakm Onarm i..pdf
pdf
HAYVAN LABORATUVARI MMAR PROJESNE VE STATK HESAPLARINA TEMEL OLACAK ZEMN ETUDU VE JEOFZK ETUDU YAPILMASI 1.pdf
pdf
MX-M264N 20211126 091551.pdf
pdf
Universitemiz Kutur Merkezi Binas Genclik Bilim Sanat Uygulama ve Aratrma Merkezi onunde bulunan havuzda kullanlmak amac ile koruma gokta alm..pdf
pdf
ETM SSTEM.pdf
pdf
Brandal Saha Tadilat.pdf
pdf
Yapm leri Sozleme Ornei1.pdf
pdf
ME.U. letiim Fak. Turizm Fak. Salk Hizmetleri Yuksekokulu slami limler Fak. Eitim Fak. ve Eitim Bilimleri Enstitusu Tadilat Yapm i Teklif Mektubu.pdf
pdf
Kepce Tamirinde Kullanlmak Uzere Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. LETM FAK. MODULER PASLANMAZ CELK SU DEPOSU VE HDROFOR TADLATI BRM FYAT TEKLF MEKTUBU.pdf
pdf
Universitemiz Akdeniz Kultur Merkezi Binas Temizlik Hizmeti Alm i.pdf
pdf
ikur.pdf
pdf
ME.U. Muhendislik Fakultesi Muhtelif Tadilat Yapm i Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. Rektorluk Binas Cat Tadilat Yapm i Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemiz Yap ileri ve Teknik Daire Bakanl Bakm-Onarm atolyesinde kullanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
MEU.GENCLK MERKEZ BRMNE KAPI YAPILMASI .pdf
pdf
MEU. REKTORLUK BNASI YAPI LER TEKNK DARE BAKANLII BRM K MUDUR ODASI ONARIM TEKLF MEKTUBU.pdf
pdf
Universitemiz yeil alanlar ve yollarn temizlenmesinde kullanmak amac ile yaprak ufleme makinas alm.pdf
pdf
TURZM SSTEM.pdf
pdf
sistem besyo.pdf
pdf
Universitemiz Bakm Onarm ube Mudurluu Arac Yedek Parca Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemiz Muhendislik Fakultesi Bilgisayar Muhendislii Laboratuvarlarnda kulanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanl Peyzaj Planlama ube Mudurluunde kullanmak amac ile mal alm..pdf
pdf
ilovepdf merged 7.pdf
pdf
eczaclk sistem.pdf
pdf
TEKNKBLSS.pdf
pdf
TEKNKBLSS-01.pdf
pdf
sistem engelli rampa.pdf
pdf
sistem.pdf
pdf
aaa1.pdf
pdf
islam sstem.pdf
pdf
SLAM BLMLER.pdf
pdf
Polis Noktas Konteynar Yapm i Teklif Mektubu.pdf
pdf
MEU.GENCLK MERKEZ CEVRESNE SU TAHLYE KANALI YAPILMASI VE GENCLK MERKEZNE GR YOLU OLUTURULMASI TEKLF MEKTUBU.pdf
pdf
SLAM BLMLER1.pdf
pdf
Harcama Talep Formu Ek MEU. ORENC LER BAY-BAYAN WC TADLATI EVRAKLARI.pdf-sayfalar-silindi-birletirildi 2.pdf
pdf
YAPIM LERNE LKN DORUDAN TEMN SOZLEME TASARISI.docx
docx
denizcilik-sayfalar-1-2.pdf
pdf
sistem wc.pdf
pdf
MALZEME ONER VE ONAY FORMU.xlsx
xlsx
Universitemiz Merkezi Dersliklerinin zemin kaplamasnn yaplmas ii.pdf
pdf
Universitemiz Rektorluk Hurdalk alan ve leri Teknoloji Eitim Aratrma ve Uygulama MerkeziMETAM bolgesi aydnlatmasnda kulanlmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
Universitemiz Merkezi Yemekhanede tadilat goren slak hacimlerde kullanlmak uzere vitrifiye malzeme alm ii..pdf
pdf
MERKEZDERSLK SSTEM.pdf
pdf
Universitemiz Tece Kampusu Guvenlik Kamera Sisteminde kullanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu Merkezi Yemekhane tadilat yapm ii..pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu Merkezi Yemekhane Soutma Gruplar bakm-onarm ii.pdf
pdf
Rektorluk Binas Boyama i Teklif Mektubu.pdf
pdf
300721-0508vadisporsstem..pdf
pdf
Eitim Fakultesi Soutma Gruplar Bakm Onarm i Teklif Mektubu.pdf
pdf
290721-0508.pdf
pdf
Universitemiz Bilgi lem Daire Bakanl nda kullanmak amacyla malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz eitim-oretim binalar idari ofisler ve kampus sahasnda kullanmak uzere shhi tesisat malzemesi alm..pdf
pdf
Universitemiz Uretim Serasnda ve Rektorluk c Mekanda Kullanmak Amac ile Malzeme Alm i.pdf
pdf
klima sistem.pdf
pdf
Universitemizde kullanmak amacyla kamera ve network malzemesi ve internet altyaps oluturulmas amacyla malzeme alm1.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Yeniehir ve Tece Kampuslerinde bulunan hidrofor ve transfer motorlarnn tamir ve bakm ii..pdf
pdf
Universitemize ait 14 Adet Jeneratorun Yllk Baknda Kullanlmak Uzere Malzeme Alm i.pdf
pdf
Universitemiz yeil alanlarndabina ici ve dnda kullanmak amac ile Haere lac Alm.pdf
pdf
Universitemize ait 3 no lu trafoda kullanlmak amacyla malzeme alm ve montaj ii.pdf
pdf
SS.080621.pdf
pdf
SS YERHEKM.pdf
pdf
ME.U. Personel Daire Bakanl ve Uur Oral A Salon Tadilat leri.pdf
pdf
Cim Bicme Traktoru Alm Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. Ciftlikkoy Kampusunde ve Yeniehir Kampusunde bulunan 20 adet asansorun Makina Muhendisleri Odasnn 2021 yl yllk kontrol raporunda bulunan eksikliklerinin tamamlanarak mavi etiket seviyesine getirilmesi ii..pdf
pdf
ME. U. ktisadi ve dari Bilimler Fakultesi Amfisi Yukseltilmi Doeme Tadilat Yaplmas i.pdf
pdf
Saks Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Di Hekimlii Fak. Di Poliklinii Tadilat i Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemize Su Urunleri Fakultesi ve Polis Noktasnda Kullanlmak Uzere Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
MUHENDSLK FAK. C BLOK BNASI KAPI VE SERAMK TADLAT TEKLF MEKTUBU.pdf
pdf
KONFERANS SALONU.pdf
pdf
Boya Malzemeleri.pdf
pdf
MEU. SPOR BLMLER BAKIM-ONARIM .pdf
pdf
Peyzaj Planlama ube Mudurluu Sulama Alt Yaps Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemiz Peyzaj ve Planlama ube Mudurluu nde kullanlmak uzere kucuk i makinalar alm.pdf
pdf
Sulama Arazozu Lastik Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
HGS.pdf
pdf
Universitemiz Mut MYO ve BESYO trafo olcum merkezinde kullanlmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
Universitemize ait jeneratorlerde kullanlmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
BDB Malzeme Alm.pdf
pdf
SSTEM.pdf
pdf
Birim Fiyat Teklif Cetveli cogaltma mak..docx
docx
coaltma mak. sistem..pdf
pdf
coaltma mak. sistem..docx
docx
COALTMA MAKNASI BRM FYAT TEKLF MEKTUBU.xlsx
xlsx
Universitemize HGS Anteni Alm Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. BUNYESNDE BULUNAN 24 ADET ASANSORUN 2021 YILI YILLIK PERYODK BAKIMLARININ YAPILMASI ..pdf
pdf
UniversitemizCiftlikkoy Kampusu ici muhtelif tadilat ileri.pdf
pdf
PROF. DR. UUR ORAL KONFERANS SALONU BNASI ONARIM TEKLF MEKTUBU.pdf
pdf
ME.U. Gda Muhendislii Bolumu -24 ve 4 Souk Hava Depolarnn Bakm ve Onarm i..pdf
pdf
Universitemiz eitim oretim binalar ve ofislerinde kullanlmak uzere elektrik malzemesi alm.pdf
pdf
Universitemiz Engelsiz Yaam Biriminde Kullanlmak Uzere Malzeme Alm.pdf
pdf
Turizm Fakultesi 2.Kat Laboratuvar ve Depo Yeri Oluturulmas Dekan Odas ve ki Adet Oretim Uyesi Odas Tadilat i..pdf
pdf
Universitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yuksekokulu Onarm i.pdf
pdf
Universitemize ait soyunma odalarnda bulunan ohbenlerin montajnda kullanlmak uzere elektrik malzemesi alm..pdf
pdf
ME.U. Devlet Konservatuvar Binas Istma-Soutma Hatt Revizyon ve Ceitli Tamir leri.pdf
pdf
ME.U. Orenci leri Daire Bakanlk Binas Oda Bolmesi Tadilat leri..pdf
pdf
Universitemiz Fen Edebiyat Fakultesi Dekanlk Binas ve A Blok Bodrum Kat Oda Bolunmesi Tadilat leri..pdf
pdf
Universitemiz dari ve Eitim Binalarnda Kullanlmak Uzere Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Binas Tadilat i.pdf
pdf
Universitemiz Muhtelif Yerlerin Tadilat i.pdf
pdf
Universitemiz Rektorluk Binas Doalgaz Donuumu Nedeni le Elektrik Malzemesi Alm.pdf
pdf
Universitemiz Tece Rektorluk Konutu ana giri kapsnn deitirilmesi amac ile malzeme alm.pdf
pdf
Universitemiz Muhtelif Yerlerinde Kullanlmak Uzere Malzeme Alm.pdf
pdf
Universitemiz Meski Deposunda Kullanlmakm Uzere Malzeme Alm.pdf
pdf
Salk Hizmetleri M.Y.O. Tadilat i.pdf
pdf
Universitemiz Devlet Konservatuvar Hizmet Binas C Kat Bay Wc Tadilat i..pdf
pdf
Doalgaz Donuum i Teklif Mektubu.pdf
pdf
Doalgaz Donuum Projesi.pdf
pdf
Yeniehir Kampusu Ana cme Suyu Hatt Deiimi Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemiz Logar Kapaklarnn Deiimi cin Malzeme Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.xlsx
xlsx
Universitemiz Orenci leri Daire Bakanl kap ve pencere tadilat yapm ii.pdf
pdf
Universitemiz Mimarlk ve Guzel Sanatlar Fakultesi kazan dairesinde kullanmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
Universitesmi Muhtelif Yerlerinde Kullanlmak Uzere naat Malzemesi Alm.pdf
pdf
Universitesmi Muhtelif Yerlerinde Kullanlmak Uzere naat Malzemesi Alm1.pdf
pdf
Universitemiz Salk Meslek Yuksek Okulu Onu Mazgal Yapm Malzeme Alm i.pdf
pdf
Universitemiz Turizm Fak. Asansorunde Kullanlmak Uzere Hidrolik Ya Alm i.pdf
pdf
Universitemize ait uretim serasnda kullanmak uzere gubre alm.pdf
pdf
Universitemiz Meski cme Suyu Deposunda Kullanlmak Uzere Malzeme Alm i.pdf
pdf
Universitemiz Engelsiz Yaam Biriminde Kullanlmak Uzere naat Malzemesi Alm.pdf
pdf
Universitemiz Denizcilik Fakultesi naat Alannda Kullanlmak Uzere Elektrik Malzeme Alm.pdf
pdf
Denizcilik Fak. naat Alannda Kullanlmak Uzere Malzeme Alm.pdf
pdf
Hurdalk Yeri Yapm i Teklif Mektubu ve Teknik artnamesi.pdf
pdf
Universitemiz Fen-Edebiyat Fakultesi Arkeoloji Bolumune Kap ve Pencere Yapm i.pdf
pdf
Engelsiz Yaam Birimi Elektrik Malz. Alm Birim Fiyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
ME.U. D HEKML FAK. BNASI ZEMN VE TEMEL ETUDU UYGULAMASI LE RAPOR HAZIRLANMASI .pdf
pdf
MEU Kutuphane ve Muhendislik Fak. cin Malzeme Alm i Birim Fyat Teklif Mektubu.pdf
pdf
Universitemiz Tece Kampusunde Meydana Gelen Haer ve Sineklerle Mucadele de kullanlmak uzere malzeme alm..pdf
pdf
c ve D Mekanlarn laclanmas cin lac Alm.pdf
pdf
Universitemiz Arkeoloji ve Fen-Edebiyat Malz. Alm.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu ana icme suyu hattnda kullanlmak uzere mal alm.pdf
pdf
Universitemiz Guvenlik Fiber Optik Kablo altyap calmasnda kullanlmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
Universitemiz Ciftlikkoy Kampusu trafik duzenleme calmalarnda kullanmak amac ile malzeme alm.pdf
pdf
Universitemize ait sulama motorlarnn montajnda kullanmak uzere malzeme alm.pdf
pdf
Universitemiz Yeniehir Kampusu sulama altyapsnn calmalarnda kullanmak amac ile malzeme alm.pdf
pdf
Universitemiz Yap leri ve Teknik Daire Bakanl Bakm Onarm Atolyesinde kullanlmak uzere 70 kalem malzeme alm..pdf
pdf
Universitemiz Sal ve Guvenlii tedbirleri alnmasnda kullanmak amac ile mal alm..pdf
pdf
Universitemiz Yeniehir Kampusu peyzaj calmas icin bahce sulamasnda kullanlmak uzere 19 kalem malzeme alm.pdf
pdf